Miljøfyrtårn

- er en offisiell, norsk sertifiseringsordning der hensikten er å heve miljøstandarden.


HMS Bedriften tilbyr sertifisert miljøfyrtårn konsulent tjenester til bedrifter som ønsker å være miljøforbilder og være en miljøsertifisert leverandør. Bedriftene gjør sammen med konsulenten en miljøanalyse. Bedriftene setter så i verk tiltak. Når bedriften oppfyller kravene, sertifiseres den som miljøfyrtårnbedrift.


Gode grunner til å bli med:

  • Erfaring viser at Miljøfyrtårn-bedrifter sparer driftskostnader.
  • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. Miljøfyrtårnbedrifter får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn.
  • Bedriften bidrar til mindre belastning på naturen og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.
  • De ansatte får et bedre arbeidsmiljø.
  • Bedriften vil lettere møte krav som kommer i fremtiden.Kostnader

Bedriften betaler konsulentkostnader, i tillegg kommer gebyr for sertifisør og et oppstartsgebyr og årsavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Gebyret fastsettes etter antall årsverk i bedriften. Erfaringer viser at sertifiseringskostnadene raskt tjener seg inn for miljøfyrtårnbedrifter.


Konsulenthonorar

HMS Bedriften tilbyr tjenester for kr. 800,- pr. time. Vi avtaler antall timer for hvert oppdrag. Det vil også være avhengig av eget arbeid, men Miljøfyrtårn-ordningen skal være et lett tilgjengelig, lavkost sertifiseringssystem, tilpasset små og mellomstore virksomheter.


Økonomisk støtte

Enkelte kommuner og fylkeskommune dekker inntil halvparten av sertifiesringskostnadene.


Hvem kan sertifiseres?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå. Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. Store virksomheter med komplekse miljøutfordringer anbefales ISO 14001 sertifisering og/ eller EMAS registrering. I enkelte bransjer er også Svanen et alternativ.

- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften