program grunnkurs HMS for verneombud.


 3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

19., 21. og 28. mai 2020

 -  9 til 16 alle dager. 

Pris

For medlemmer kr. 4.500,-

Andre kr. 5.500,-

 

Som weinar

.

Kurset arrangeres over 3 dager med praktiske arbeidsoppgaver i egen virksomhet i mellomperiodene.


Trykk her for påmelding!

Program dag 1

0900             Mål og rammer for opplæringen

0930             Arbeidsmiljøloven og forskrifter

1015             Pause

1030             Arbeidsmiljøloven og forskrifter

1130             Pause

1215             Forebygging av ulykker, bruk av verneutstyr, sikkerhetsdatablad for kjemikalier

1330             Pause

1345             Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid

1445             Pause

1500             Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid


Program dag 2

0900             Gjennomgang av oppgavene

1000             Pause

1015             Ergonomi, støy, belysning, klima og tiltak’

1130             Pause

1215             Ergonomi, støy, belysning, klima og tiltak’

1330             Pause

1215             Risikovurdering, Sikker Jobb Analyse og avviksrapportering

1330             Pause

1345             Roller i HMS-arbeidet – plikter og rettigheter AMU og verneombud

1445             Pause

1500             Hvordan verne- og miljøarbeid drives og skal drives hos ...........


  Program dag 3

0900             ’Psykososialt arbeidsmiljø’,

1015             Pause

1030            ’Psykososialt arbeidsmiljø’

1130             Pause

1215             Gjennomgang av oppgavene

1330             Pause

1400             Veien videre i HMS arbeidet,

1500             Pause

1515             Hvordan skape en god HMS-kultur


Kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr

–Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr4- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften