Praktisk hms kurs

Praktisk HMS

 

Kurset i våre lokaler i Bærum.

Fra 9.00 til 16.00.

Prisen er kr. 2750,- pr deltager

for medlemmer /kunder av HMS Bedriften kr. 2000,- pr deltaker. 


Vi har laget et kurs for de som jobber med HMS i små og mellomstore bedrifter.


Kunnskapen om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten – integrert i planleggings- og beslutningsprosesser


Kursinnhold:


  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • God HMS-kultur
Kurset er også egnet som god lovpålagt opplæring i HMS for daglig ledere.

Arbeidsmiljøloven krever at øverste ledere i alle bedrifter og virksomheter gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften