Arbeidsmiljø rådgiver

Arbeidsmiljørådgiver


Gjennom et samarbeid med oss får du:

  • Oversikt over lovpålagt HMS arbeid
  • Faglig oppdatering i forhold til sykefraværsarbeid og arbeidsmiljø
  • Medarbeidere med bedre helse og trivsel
  • Stor mulighet for økt produktivitet og lønnsomhet

 

 

Ta kontakt med oss på: 40857214 eller e-post: post@hmsbedriften.no


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften