PRISER

Vi leverer lovpålagt bedriftshelsetjeneste for kr. 295,- pr ansatt pr. år 


Ved samarbeid med HMS bedriften får man:

•     Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester,

•      Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år

•      Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og

•      Tilknyttet kompetanse på HMS.

 

Tjenester utover minimumskravet kan bestilles, avtales separat.


Arbeidsmiljøarbeid  fra kr. 850,- per time


 

Arbeidsmiljøarbeid med yrkeshygieniker Kr 850,- per time


 

Arbeidsmiljøarbeid med fysioterapeut Kr 850,- per time


 

Arbeidsmiljøarbeid med psykolog Kr 1300,- per time


 

Arbeidsmiljøarbeid med lege/arbeidsmedisiner kr. 1300,- per time


 

Målrettet helseundersøkelse Kr 1570,- per undersøkelse.


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften