Grunnopplæring i HMS for verneombu


 3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

   19., 26. og 28. mars 2020

 


Fra kl 9 til kl 16

 


 

Pris

For medlemmer kr. 4.500,-

Andre kr. 5.000,-

 

På webinar.Program trykk her

 Målsetting med opplæringen

-Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen og arbeidsmodeller for HMS,

- samt at deltagerne skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

 

Kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr

–Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr4


Kurset arrangeres over 3 dager med praktiske arbeidsoppgaver i egen virksomhet i mellomperiodene.


Trykk her for påmelding!


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften