HMS opplæring av ledere.


HMS bedriften arrangerer lovpålagt HMS opplæring av ledere,


23. og 30.  oktober 2019

og

18. og 25. mars 2020

   

Kurset holdes over 2 kvelder a 3 timer i våre lokaler i Bærum. Fra 18.00 til 21.00 begge dager.

Prisen er kr. 2750,- pr deltager

for medlemmer /kunder av HMS Bedriften kr. 2000,- pr deltaker.


Mål med opplæringen – aml § 3-5

Bidra til at arbeidsgiver kan se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten

Kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten – integrert i planleggings- og beslutningsprosesser


Kursinnhold:


  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv
  • God HMS-kultur


Arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. januar i 2006, har vi fått en ny bestemmelse, § 3-5 som omhandler plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.


Arbeidsmiljøloven krever at øverste ledere i alle bedrifter og virksomheter gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften