Krav til BHT om å være godkjent

HMS Bedriften SA plan for oppfylling av vilkårene til godkjenning av Arbeidstilsynet i henhold til Ordning for bedriftshelsetjeneste (BHT) ikrafttredelse 1.januar 2010.

Arbeidstilsynet uttaler følgende som grunnlag for sitt vedtak:

"HMS Bedriften SA fremstår samlet sett er i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand til virksomheter i deres systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftshelsetjenesten har et kvalitetssikringssystem som sikrer kvalitet på tjenesten som tilbys arbeidsgiver og som sikrer kompetanseutvikling for personalet.


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften