HMS TjenesterTrenger bedriften hjelp til det lovpålagte HMS arbeidet?

 


Hvis behov, kan vi skreddersy et kostnadseffektivt HMS opplegg. Sammen med dere sørger vi for at bedriften møter alle kravene Arbeidstilsynet stiller til systematisk HMS arbeid.

 


Vi tilbyr en rekke HMS tjenester med høy kvalitet.

 


Gjennom et samarbeid med oss får du:

 • Oversikt over lovpålagt HMS arbeid
 • Faglig oppdatering i forhold til sykefraværsarbeid og arbeidsmiljø
 • Medarbeidere med bedre helse og trivsel
 • Stor mulighet for økt produktivitet og lønnsomhet

 

 

Ta kontakt med oss på: 40857214 eller e-post: post@hmsbedriften.no


 

Vi tilbyr HMS tjenester innen områdene:

 

 • Planlegging og gjennomføring av endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder


 • Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr,

 

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, arbeidsplassundersøkelser og vurdering av risiko for helsefare,

 

 • Forebyggende HMS tiltak, og tiltak som fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker,

 

 • Individuell tilpasning av arbeidet,


 • Sykefraværsarbeid.

 

 • Informasjon og opplæring innen Helse, Miljø og Sikkerhet

 

 • Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og arbeidstakere,

 
- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften