Bedriftshelsetjeneste

Nye BHT-krav.

Det vil bli stilt strenge krav til bedriftshelsetjenestene som ønsker å bli godkjent for jobbing i bedrifter med obligatorisk BHT, slik som helse- og sosialtjenesten.

 Vi tilbyr godkjent Bedriftshelsetjeneste.


HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.


HMS Bedriften har godkjenning og tilbyr lovpålagt

bedriftshelsetjeneste for kun kr 295,- per ansatt per år

(min 5 ansatte).


 

Dette inkluderer:

•    Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester.

•    Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år.

•    Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

•    Tilknyttet kompetanse på HMS.

 

Dette er et minimum av kravet loven stiller.

 


Vi bistår på alle områdene i §4 a-h, som:

  • Planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • Kartlegging av arbeidsmiljø og risikovurderinger.
  • Forslag og gjennomføring av tiltak som kan forebygge helseskader.
  • Overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse relatert til arbeidssituasjonen.
  • Tilpasning av arbeidet for den enkelte.
  • Formidling av informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • Sykefraværs- og attføringsarbeid.

 


Det er bare å bestille hva dere vil ha og vi avtaler det separat.
- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften