PRISER

 

- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no

 

HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik

 

Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften

 

 

Vi leverer lovpålagt bedriftshelsetjeneste for kr 248,- per ansatt per år.

Ved samarbeid med HMS bedriften får man:

Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester,

• Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år

• Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og

• Tilknyttet kompetanse på HMS.

Tjenester utover minimumskravet kan bestilles, avtales separat.

 

Arbeidsmiljøarbeid fra kr. 750,- per time

 

Arbeidsmiljøarbeid med yrkeshygieniker Kr 850,- per time

 

Arbeidsmiljøarbeid med fysioterapeut Kr 850,- per time

 

Arbeidsmiljøarbeid med psykolog Kr 1100,- per time

 

Arbeidsmiljøarbeid med lege/arbeidsmedisiner kr. 1100,- per time

 

Helseundersøkelse Kr 1450,-per undersøkelse.