Grunnopplæring i HMS for verneombu

 

- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no

 

HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik

 

Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften

 

3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

 

 

 

 

19., 21. og 26. mars 2019

 

Fra kl 9 til kl 16

 

Pris

For medlemmer kr. 4.500,-

Andre kr. 5.000,-

I O.H. Bangsvei 51

på Høvik i Bærum.

 

 

Målsetting med opplæringen

-Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen og arbeidsmodeller for HMS,

- samt at deltagerne skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr

–Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr4

 

Kurset arrangeres over 3 dager med praktiske arbeidsoppgaver i egen virksomhet i mellomperiodene.

 

Trykk her for påmelding!