HMS opplæring av ledere.

 

- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no

 

HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik

 

Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften

 

Mål med opplæringen – aml § 3-5

Bidra til at arbeidsgiver kan se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten

Kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten – integrert i planleggings- og beslutningsprosesser

 

Kursinnhold:

 

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv
  • God HMS-kultur

 

Arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. januar i 2006, har vi fått en ny bestemmelse, § 3-5 som omhandler plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 

Arbeidsmiljøloven krever at øverste ledere i alle bedrifter og virksomheter gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

HMS bedriften arrangerer lovpålagt HMS opplæring av ledere,

19. og 21. mars 2019

Kurset holdes over 2 kvelder a 3 timer i våre lokaler i Bærum. Fra 18.00 til 21.00 begge dager.

Prisen er kr. 2750,- pr deltager

for medlemmer /kunder av HMS Bedriften kr. 2000,- pr deltaker.