Bedriftshelsetjeneste

 

- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no

 

HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik

 

Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften

Nye BHT-krav.

Det vil bli stilt strenge krav til bedriftshelsetjenestene som ønsker å bli godkjent for jobbing i bedrifter med obligatorisk BHT, slik som helse- og sosialtjenesten.

Vi tilbyr godkjent Bedriftshelsetjeneste.

 

HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

 

HMS Bedriften har godkjenning og tilbyr lovpålagt

bedriftshelsetjeneste for kun kr 248,- per ansatt per år

(min 5 ansatte).

 

Dette inkluderer:

• Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester.

• Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år.

• Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

• Tilknyttet kompetanse på HMS.

Dette er et minimum av kravet loven stiller.

 

Vi bistår på alle områdene i §4 a-h, som:

  • Planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • Kartlegging av arbeidsmiljø og risikovurderinger.
  • Forslag og gjennomføring av tiltak som kan forebygge helseskader.
  • Overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse relatert til arbeidssituasjonen.
  • Tilpasning av arbeidet for den enkelte.
  • Formidling av informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • Sykefraværs- og attføringsarbeid.

 

Det er bare å bestille hva dere vil ha og vi avtaler det separat.